ตารางสอน

ภาคการศึกษาที่ 1
วัน\เวลา 0900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700
จันทร์                
อังคาร         การสื่อสารข้อมูล (Lec, CS201)    
พุธ                
พฤหัสบดี   การสื่อสารข้อมูล (Lab, BSc0605)          
ศุกร์         เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Lec, Lab, CS205)
ภาคการศึกษาที่ 2
วัน\เวลา 0900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700
จันทร์                
อังคาร   การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Lec, CS201)   การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Lab, BSc605)    
พุธ              
พฤหัสบดี                
ศุกร์         เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Lec, Lab, CS205)

ช่องทางติดต่อ

นิธิ ทะนนท์
ห้องทำงาน: CS304
โทรศัพท์: 0-7428-8582
อีเมล: nithi.t [at] psu.ac.th