นิธิ ทะนนท์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางสอน

ภาคการศึกษาที่ 1

วัน\เวลา 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00
จันทร์                
อังคาร                
พุธ                
พฤหัสบดี การสื่อสารข้อมูล (BSc0605 บรรยาย/ปฎิบัติการ)          
ศุกร์         เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (CS205 บรรยาย/ปฎิบัติการ)

ภาคการศึกษาที่ 2

วัน\เวลา 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00
จันทร์                
อังคาร                
พุธ                
พฤหัสบดี                
ศุกร์                

ช่องทางติดต่อ

ห้องทำงาน:
CS304
โทรศัพท์:
0-7428-8582
อีเมล:
nithi.t [at] psu.ac.th